Δίπλωμα οδήγησης την ίδια μέρα με τις εξετάσεις

Το υπουργείο Μεταφορών έχει θέσει νομοσχέδιο σε διαβούλευση έως τις 27 Δεκεμβρίου, με βάση το οποίο ανάμεσα στα άλλα, θα χορηγεί άμεσα προσωρινή άδεια οδήγησης, την ώρα που ο εξεταζόμενος υποψήφιος οδηγός περνά τις εξετάσεις.

Η προσωρινή άδεια οδήγησης θα καλύπτει τους νέους οδηγούς μέχρι την έκδοση της κανονικής άδειας οδήγησης από τις υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών. Υπολογίζεται ότι αυτό θα ισχύσει σε ένα μήνα.

Με βάση πάντα το νομοσχέδιο το χρονικό διάστημα μετακίνησης με την προσωρινή άδεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την ημερομηνία επιτυχίας στις εξετάσεις.

Μέσα στο σχέδιο Νόμου που βρίσκεται σε διαβούλευση, περιλαμβάνονται:

Η αρχική άδεια οδήγησης. Η επέκταση της άδειας οδήγησης σε άλλη κατηγορία. Η ανανέωση της άδειας οδήγησης εφόσον έχει λήξει η ισχύς της. Η έκδοση αντιγράφου ελληνικής άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής. Η προσθήκη του κωδικού 96 στην κατηγορία Β της άδειάς τους, όπως επίσης και η μεταβολή στοιχείων της ελληνικής άδειας οδήγησης.

Κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο διάστημα εφαρμογής της προσωρινής άδειας θα υπάρχει η σύσταση στους δικαιούχους να την εκτυπώνουν από τον υπολογιστή τους προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι της τροχαίας και να προλαμβάνεται η ταλαιπωρία του οδηγού. Σε επόμενη φάση, ο νέος οδηγός και κάθε άλλος δικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να εισέρχεται με τον κωδικό του στο σύστημα και να την επιδεικνύει ακόμα και μέσω του κινητού του στο αρμόδιο όργανο σε περίπτωση ελέγχου.

Η προσωρινή άδεια – όπως και η κανονική – μπορεί να αφαιρεθεί σε περίπτωση που ο κάτοχός της υποπέσει σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, για την οποία προβλέπεται η αφαίρεσή της, ενώ κάθε προβλεπόμενη κύρωση για παράβαση επιβάλλεται και στους κατόχους προσωρινής άδειας.

Αν κάποιος βρεθεί με πλαστή ή παραποιημένη προσωρινή άδεια οδήγησης, εκτός των σχετικών ποινών που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας, τιμωρείται με αφαίρεση του δικαιώματος οδήγησης με προσωρινή άδεια και της ισχύουσας άδειας οδήγησης που τυχόν κατέχει και επιβάλλεται το μέτρο της αφαίρεσης του δικαιώματος άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας για χρονικό διάστημα ενός έτους. Σε περίπτωση υποτροπής το χρονικό διάστημα της ποινής αυξάνεται στα πέντε χρόνια.

Πηγή